Visual 3

Alles wat je als Starter moet weten

Fiscale voorzieningen en regels

Als ondernemer kunt u daarnaast gebruik maken van een groot aantal andere fiscale faciliteiten. Het is ondoenlijk en onoverzichtelijk om alle fiscale regels te bespreken, hieronder volgt slechts een overzicht van de belangrijkste daarvan, als cliënt van administratiekantoor Roodt informeren en begeleiden wij u in de toepassing hiervan:

Aangifte Omzetbelasting (BTW):

De BTW is uiteindelijk bedoeld voor de eindgebruiker en dus niet voor ondernemingen. U kunt zodoende de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting terugvorderen van de fiscus. U moet natuurlijk wel de in rekening gebrachte BTW afdragen aan de fiscus!

Kleine ondernemersregeling voor de BTW (KOR):

Bent u een kleine ondernemer of heeft u te maken met een startende onderneming dan kunt u waarschijnlijk uw voordeel behalen met de kleine ondernemersregeling voor de BTW. Bij een laag jaarsaldo af te dragen BTW hoeft u deze niet aan de belastingdienst af te dragen.

Aftrek van kosten en afschrijven op investeringen:

De gemaakte kosten mogen in principe (uitzonderingen daar gelaten) van de winst worden afgetrokken terwijl bij grotere bedragen in meerdere jaren moet worden afgeschreven.

Versneld afschrijven :

Als startende ondernemer heeft u het al zwaar genoeg met al die risicovolle investeringen. U krijgt daarom de mogelijkheid om versneld af te schrijven op uw investeringen. U kunt zodoende in het eerste jaar uw gehele investering fiscaal afschrijven om zodoende te kunnen profiteren van een versnelde belastingteruggave.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:

Als ondernemer moet u waarschijnlijk veel geld investeren in uw onderneming. Om de pijn een beetje te verzachten en zodoende het investeringsklimaat te verbeteren heeft de overheid de investeringsaftrek in het leven geroepen, grote kans dat u daar gebruik van gaat maken. Daarnaast zijn er extra aftrekmogelijkheden op het gebied van energie en milieu.

Fiscale oudedagsreserve (FOR):

Met de fiscale oudedagsreserve (FOR) is het mogelijk om belastingbetaling over behaalde winst uit te stellen naar een later moment, bijvoorbeeld het tijdstip van uw pensioen of het staken van de onderneming.

Tante Agaath lening:

Met de tante Agaath lening moet het voor u een stuk makkelijker zijn om risico kapitaal voor uw onderneming aan te trekken. Met deze regeling kunt u voor het opstarten van uw bedrijf fiscaal vriendelijk een achtergestelde lening aangaan met bijvoorbeeld uw ouders.

Auto van/voor de zaak:

Voor het gebruik van een auto van of voor de zaak zijn er speciale regels. Roodt kan u vertellen wat voordeliger voor u is: de auto op naam van de zaak of in privé vermogen aan te schaffen.

Onderneming in eigen woning:

De regels zijn streng maar als u eraan voldoet kunt u profiteren van de extra aftrekmogelijkheden van de kosten van het ondernemersgedeelte van uw woning. Het grootste gedeelte van het inkomen moet dan wel in of vanuit deze woning worden behaald.

Verliesverrekening:

Maakt u verlies met uw onderneming (wat heel goed mogelijk is bij een startende ondernemer onder toepassing van eerder genoemde faciliteiten) dan bestaat de mogelijkheid om achtereenvolgens het verlies te verrekenen met inkomsten in het zelfde jaar, de voorgaande 3 jaren (één jaar bij een BV) of de toekomstige 9 jaren. Met behulp van de verliesverrekening kunt u zodoende het risico van uw investeringen beperken en betaalde belasting terugontvangen.

Meest recente nieuws

May 20, 2015

Bent u starter of gaat u binnenkort starten?
Wat dacht u van gratis online uw boekhouding voeren ?Lees dit artikel

Contactformulier